Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Széchenyi Programirodához tartozó Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Állandó Titkárságának kollégái 2017 óta segítik információkkal, tanácsokkal a kedvezményezetteket a vidékfejlesztéssel kapcsolatos uniós pályázati ügyekben.

Az MNVH célja a vidékfejlesztésben érintett kormányzati, önkormányzati és társadalmi szervezetek, szakmai testületek, gazdálkodó tevékenységet végző szervezetek információs és együttműködési hálózatba szervezése, és tevékenységük összehangolása a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása érdekében, továbbá az MNVH szolgáltatásainak széles körben történő hozzáférhetővé tétele.

Az MNVH rendelkezik egy Állandó Titkársággal, amely operatív szervként a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. szervezeti egységeként működik és többek között az alábbi feladatokat látja el:

 

  • koordinálja az MNVH regisztrációját,
  • kapcsolatot tart az MNVH szervezeti egységeivel és egyéb szakmai szervezetekkel,
  • szervezi és ellátja az MNVH nemzetközi kapcsolataiból adódó feladatokat, különös tekintettel az EVH és az EIP-hálózat keretében folyó együttműködésekre,
  • ellátja az MNVH napi működésével, valamint a vidékfejlesztési szereplők együttműködésével kapcsolatos egyéb szakmai feladatokat,
  • részt vesz a LEADER program végrehajtását támogató feladatellátásban,
  • gondoskodik az EVH és az EIP-hálózat keretében folyó szakértői munka, és szakmai eseményeken elérhető, a regisztráltak számára hasznosítható információ terjesztéséről.

 

Területi felelősökön keresztül biztosított az MNVH megyei szintű képviselete. Feladataik közé tartozik, hogy megyéjükben támogatják az MNVH vidékfejlesztési projektötleteinek megvalósulását, a projektötletek benyújtásához információs segítséget nyújtanak a lehetséges partnereknek, támogatják a vidékfejlesztési tervezést, különös tekintettel a 2014–2020-as európai uniós költségvetési időszakra vonatkozólag, és elősegítik a rendezvényeken való részvételt a vidékfejlesztés szereplői számára.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tekvékenységéről, aktuális híreiről bővebb információ a http://videkihalozat.eu/ linkre kattintva olvasható.