Nemzeti Programok Igazgatóság

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft., valamint az általa működtetett irodahálózat számára az Alapító Magyar Állam által adott elsődleges feladat az európai uniós forrásokra pályázók, valamint ezen források kedvezményezettjeinek helyben történő támogatása, segítése a projektek tervezése és végrehajtása során. Igazgatóságunk munkatársai az utóbbi években további, kivételes szakmai kihívást jelentő feladatokat láttak el számos egyéb európai uniós, valamint hazai finanszírozású program kapcsán.

Az SZPI Nemzeti Programok Igazgatósága (NPI) a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program, KÖFOP-3.3.3-2015-16-00001 számú projekt kedvezményezettjeként, országos irodahálózatunk szakértő munkatársain keresztül magas szintű, térítésmentes, hiteles információkat nyújt az uniós források iránt érdeklődőknek, pályázóknak, valamint helyi jelenlétünk által hozzájárulunk ahhoz, hogy a fejlesztéspolitikai források elérjék a leginkább fejlesztendő térségeket. Célzott információs fórumainkon, személyes tanácsadás formájában, valamint a bővülő projekt-felügyeleti tevékenységeink által megbízható partnerei vagyunk az egyéni, vállalati, civil valamint a közszférába tartozó szervezeteknek.

KÖFOP-3.3.3-2015-16-00001

Állami tanácsadó vállalatként több, mint 40 ügyfélszolgálati pontból és több mint 100 tanácsadóból álló hálózatunkon keresztül nyújtjuk széles körű, térítésmentes szolgáltatásainkat a pályázóknak, Kedvezményezetteknek. Ezek a szolgáltatások a pályázati tájékoztatástól és ötletadástól kezdődően, a projektek előkészítésében és  megvalósításában való közreműködésen át, egészen a projektzárásig és utógondozásáig, szinte minden területre kiterjednek. Közszolgáltatóként fogjuk a pályázók kezét, és végigkísérjük őket azon az úton, ami egy fejlesztéssel kapcsolatos ötlet megszületésétől annak sikeres megvalósításig tart. Összekötő kapocsként szolgálunk a fejlesztési források megfelelő helyét kereső EU és a Magyar Állam, illetve az ilyen támogatást kereső, hasznos ötletekkel, jó kezdeményezésekkel előálló kedvezményezettek között.

A KÖFOP-projekt keretében közreműködésünkkel csaknem 2.600 projekt megvalósításához járultunk hozzá 2018-ban. Szakértőink az elmúlt évben csaknem 23.000 személyes találkozó során tájékoztatták, illetve segítették tanácsaikkal ügyfeleinket. A 2018-as esztendőt nézve a 465 milliárd forintot is megközelítette azoknak a fejlesztéseknek az összege, amelyek létrejöttében a Széchenyi Programiroda szerepet vállalt. Ehhez társul az a közel 260 milliárd forint támogatási összeg, amely az elakadt projektek sikeres megvalósításához nyújtott segítségnyújtásunkkal kerül lehívásra. Összességében tehát közel 730 milliárd forintnyi uniós támogatás magyar gazdaságba történő eljuttatásában működtünk közre 2018-ban. 

A Széchenyi Programiroda a támogatási lehetőségek iránt érdeklődőknek és a már nyertes pályázattal rendelkezőknek egyaránt tud segíteni. Cégünk a projektötlet kidolgozásától, a pályázat benyújtásában történő segítségnyújtáson, valamint a nyertes projekt hatékony és szabályszerű megvalósításán keresztül, egészen a projekt zárásáig, illetve fenntartási kötelezettségek betartásában is segítséget nyújt a Kedvezményezettek számára. Ügyfeleink között magánszemélyek, mikro-, kis- és közepes vállalkozások, önkormányzatok vagy civil szerveztek is vannak. Büszkék vagyunk arra, hogy közvetlen, napi szintű kapcsolatban vagyunk az emberekkel, akikhez mi megyünk, és nem várjuk meg, amíg ők keresnek fel minket. Az uniós pályázati lehetőségekkel  kapcsolatban 345 információs rendezvényt tartottunk 2018-ban, és ez idő alatt több, mint 34.000 ügyféllel léptünk kapcsolatba személyesen vagy saját fórumaink valamelyikén.

 

TEVÉKENYSÉGEINK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI  ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN

Az SZPI konzorciumvezetőként részt vesz a – GINOP-5.2.2-14-2015-00027 - Vállalkozz Magyarország! Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Alföld régióban, a GINOP-5.2.2-14-2015-00028 - Vállalkozz Magyarország! Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Dunántúl régióban és a GINOP-5.1.9-17-2017-0009 - Vállalkozz Velünk! Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése a Közép-Dunántúli régióban – projektek megvalósításában, melynek során a Társaság szakmai feladatait az NPI látja el.

 

1. GINOP-5.2.2-14-2015-00027 - Vállalkozz Magyarország! Fiatalok vállalkozóvá válásának                                támogatása az Észak-Alföld régióban

 

A projekt címe: Vállalkozz Magyarország! Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Alföld        régióban

A projekt azonosító száma: GINOP-5.2.2-14-2015-00027

A kedvezményezett neve: Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.

A támogatás összege: 300 061 891 Ft
A támogatás mértéke: 100 %.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő dátuma: 2016. március 16.
A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2018. június 30.
A program honlapja: www.vallalkozzmagyarorszag.hu

Kapcsolat:
Észak-Alföld régió (Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
vallalkozzmagyarorszag.ear@szpi.hu

 

A projekt megvalósítói:

 

                

 

A projekt célja:

Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-30 év közötti fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk induló költségeihez.
Az Ifjúsági Garancia Program részeként, elsősorban az álláskereső fiatalok vállalkozóvá válásához kíván segítséget nyújtani.

 

A projekt célcsoportja:

 

  • A program fő célcsoportja a 18-25 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikro-vállalkozást indítani tervező természetes személyek. E program mindenekelőtt azokat a fiatalokat célozza, akik vállalkozás indításához ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek. Feltétel, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya legyen, tehát olyan fiatal, aki a programba történő bevonáskor a munkaügyi szervezetnél legalább 1 hónapja álláskereső, vagy olyan fiatal, aki sem oktatásban sem képzésben nem vesz részt és nem is dolgozik.
  • A célcsoportba tartoznak a fentieken túl a  25-30 év közötti álláskeresők is, vagyis azok a 30. életévüket be nem töltött fiatalok, akik a programba történő bevonáskor a munkaügyi szervezetnél legalább 1 hónapja álláskeresők. A 25-30 év közötti álláskeresők legfeljebb a teljes programba vont összlétszám 35%-áig vonhatók be.

 

Mit nyújt a program? 

A teljes program két fázis keretében valósul meg. 

A programba kerülő fiatalok az első fázis keretében nyújtott képzési programok teljesítésével kapják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához.

A második fázis keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első fázisban nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 3 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek az üzleti tervben rögzített költségeik támogatása céljából, 10% önrész mellett. 

 

A vállalkozások pénzbeli támogatásáról bővebb információ az alábbi linken érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-523-16-fiatalok-vllalkozv-vlsa-vllalkozs-indtsi-kltsgeinek-tmogatsa-1


 

2. GINOP-5.2.2-14-2015-00028 - Vállalkozz Magyarország! Fiatalok vállalkozóvá válásának                                támogatása a Közép-Dunántúl régióban

 

A projekt címe: Vállalkozz Magyarország! Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép Dunántúl régióban

A projekt azonosító száma: GINOP-5.2.2-14-2015-00028

A kedvezményezett neve: Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.

A támogatás összege: 145 454 382 Ft
A támogatás mértéke: 100 %.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő dátuma: 2016. március 16.
A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2018. június 30.
A program honlapja: www.vallalkozzmagyarorszag.hu

Kapcsolat:

Közép-Dunántúl régió (Komárom-Esztergom megye, Fejér megye, Veszprém megye)
vallalkozzmagyarorszag.kdr@szpi.hu

 

A projekt megvalósítói:

 

                

 

A projekt célja:

Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-30 év közötti fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk induló költségeihez.

Az Ifjúsági Garancia Program részeként, elsősorban az álláskereső fiatalok vállalkozóvá válásához kíván segítséget nyújtani.

 

A projekt célcsoportja:

 

  • A program fő célcsoportja a 18-25 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikro-vállalkozást indítani tervező természetes személyek. E program mindenekelőtt azokat a fiatalokat célozza, akik vállalkozás indításához ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek. Feltétel, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya legyen, tehát olyan fiatal, aki a programba történő bevonáskor a munkaügyi szervezetnél legalább 1 hónapja álláskereső, vagy olyan fiatal, aki sem oktatásban sem képzésben nem vesz részt és nem is dolgozik.
  • A célcsoportba tartoznak a fentieken túl a  25-30 év közötti álláskeresők is, vagyis azok a 30. életévüket be nem töltött fiatalok, akik a programba történő bevonáskor a munkaügyi szervezetnél legalább 1 hónapja álláskeresők. A 25-30 év közötti álláskeresők legfeljebb a teljes programba vont összlétszám 35%-áig vonhatók be.

 

Mit nyújt a program? 

A teljes program két fázis keretében valósul meg. 

A programba kerülő fiatalok az első fázis keretében nyújtott képzési programok teljesítésével kapják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához.

A második fázis keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első fázisban nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 3 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek az üzleti tervben rögzített költségeik támogatása céljából, 10% önrész mellett. 

 

A vállalkozások pénzbeli támogatásáról bővebb információ az alábbi linken érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-523-16-fiatalok-vllalkozv-vlsa-vllalkozs-indtsi-kltsgeinek-tmogatsa-1

 

 

3. GINOP-5.1.9-17-2017-00009 - Vállalkozz Velünk! Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának                  ösztönzése a Közép-Dunántúli régióban

ÁLLÁSKERESŐK ÉS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK ÖSZTÖNZÉSE - KÉPZÉS ÉS MENTORÁLÁS

A projekt címe: Vállalkozz Velünk! Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése a Közép-Dunántúli régióban

A projekt azonosító száma: GINOP-5.1.9-17-2017-00009

A kedvezményezett neve: Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.

A támogatás összege: 627 197 514 Ft
A támogatás mértéke: 100 %.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő dátuma: 2018. április 01.
A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2021. december 31.
A program honlapja: www.vallalkozzvelunk.eu

 

A projekt megvalósítói:

 

               

 

A projekt célja

Az álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának elősegítése, a munkanélküliség csökkentése, a célcsoport foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése, az induló vállalkozások fejlesztése, az alacsony vállalkozói aktivitás megváltoztatása és az új vállalkozások létrejöttének támogatása, a szükséges készségek fejlesztésével, a vállalkozással kapcsolatos ismeretek átadásával, képzések és előadások segítségével. A támogatással törekedünk arra, hogy a 30 év feletti álláskeresők és a 30 év alatti fiatalok Magyarország területén több új egyéni vagy társas vállalkozást indítsanak el és a támogatás eredményeként növekedjen a célcsoport vállalkozói kedve, ezáltal javuljanak a munkaerőpiaci kilátásaik és foglalkoztatásuk. Ezen célt a 30 év feletti álláskeresők és a 30 év alatti fiatalok komplex szolgáltatással való támogatásával, saját vállalkozásuk indítására való felkészítéssel, üzleti tervük kialakításához és megvalósításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, képzéssel, tanácsadással, mentorálással, valamint a kombinált pénzügyi támogatás igénybevételére való felkészítéssel kívánjuk elérni.

 

A projekt célcsoportja:

 

  • A célcsoportba tartoznak a 18-25 év közötti fiatalok, akik sem oktatásban sem képzésben nem vesznek részt és nem is dolgoznak (NEET fiatalok), illetve a 25-30 év közötti fiatalok, aki a programba történő bevonáskor a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők. (Fiatalok)
  • A célcsoportba tartoznak a fentieken túl a 30. életévét már betöltött, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők. (Álláskeresők)

 

Mit nyújt a program? 

A teljes program két fázis keretében valósul meg. 

A programba kerülő fiatalok az első fázis keretében nyújtott képzési programok teljesítésével kapják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához.

A második fázis keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első fázisban nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 3 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek az üzleti tervben rögzített költségeik támogatása céljából, 10% önrész mellett.

     

 

NEMZETI PROGRAMOK

 

  1. Mura Nemzeti Program

 

A dél-zalai emberek az ország egyik leggyönyörűbb vidékén élnek, ennek ellenére nincs könnyű dolguk. A Balaton vonzáskörzete és a szlovén-horvát határrégió közé beékelődött vidéket döntően aprófalvas, 100-300 fős kistelepülések alkotják. Komolyabb ipari és kiemelkedő szolgáltató ágazati lehetőségek híján a munkalehetőségek igen korlátozottak, a térségben Nagykanizsa jelenti az egyetlen nagyobb központot. Az elvándorlás és a társadalom elöregedése egyaránt sújtja a térséget. Méretük és elhelyezkedésük okán az összefogás jelenti a legkomolyabb esélyt a fejlesztési forrásokra a közös érdekek érvényesítésére.

A Magyar Kormány ezt erősítendő Mura Nemzeti Program néven, 2016 nyarán átfogó térségi gazdaságfejlesztési stratégiát dolgozott ki. A nemzeti programot meghirdető kormányhatározat 80 Zala megyei település sorsát befolyásolta kedvezően KEHOP, VP, TOP, GINOP, EFOP, valamint a hazai források célzott bevonásával.

A Mura Nemzeti Program célja a kapcsolódó turisztikai, mezőgazdasági, élelmiszeripari és társadalmi felzárkóztatási projektek megvalósítása. A program részeként meghosszabbodik és megújul a Zalaerdő Zrt. kezelésében lévő kisvasút. Továbbá kerékpáros, vadász-, horgász- és egyéb vízi- turisztikai fejlesztések indultak el, illetve állnak előkészítés alatt.

A Kormány döntésének megfelelően a Széchenyi Programiroda csapata is részt vesz a Mura Program projektjeinek előkészítésében, azok megvalósításában, valamint a Programalapon keresztül támogatást nyújt a fejlesztési elképzelések előkészítési faladatainak finanszírozásában így a dél-zalai térség felemelkedésének segítésében.

 

  1. Ős-Dráva Nemzeti Program

 

Az Ormánság térségfejlesztési, fejlesztéspolitikai szempontból Magyarország különleges figyelmet illető tájegysége. Az iparosított agrárium térnyerésével, a birtokviszonyok és a vízgazdálkodás átalakulásával az egykor buja Dráva menti erdők, vizes élőhelyek rét- és legelőgazdálkodása, és az ehhez illeszkedő mezőgazdasági modell, az elmúlt évtizedekben lassú enyészetnek indult. A tradicionális gazdálkodási módszerek felszámolódásával a 20. század elején a kulturális és társadalmi élettér is beszűkült, az életminőség romlani kezdett a Dráva-sík mentén.

A helyzetnek nyilván a Baranyára jellemző aprófalvas településszerkezet sem vált előnyére, ami miatt az itteni települések számára mindig is nehezebb volt az érdekek saját erőből történő érvényesítése, a központi támogatások lehívása és az uniós pályázati lehetőségek kiaknázása. A szétaprózottság a rendelkezésre álló munkaerőben, képzettségben, beruházási mozgástérben is mindjobban visszatükröződött. A nagyobb ipari, kereskedelmi, szolgáltató ágazati fejlesztések elkerülték a térséget, megindult a lakosság elszivárgása a térségből, a vállalkozási lehetőségek javarészt a nehezen fejlődő falusi turizmusban és a szántóföldi művelésben öltöttek testet. Valamit tenni kellett.

A Kormány 2012-ben úgy döntött, célzott megoldást dolgoz ki a probléma orvoslására, és útjára indította az Ős-Dráva Nemzeti Programot. A nemzeti program célul tűzte ki, hogy az Ormánság felzárkóztatásában érintett szervezetek munkájának és az egyes fejlesztési projekteknek az összehangolásával nyújt támogatást a térségnek. Az Ős-Dráva Nemzeti Program az Ormánságot meghatározó részben lefedő, 43 települést érint

A Széchenyi Programiroda 2017 tavaszától projektszintű program koordinációt végez a program keretén belül. Ezen kívül a komplex nemzeti térségfejlesztési programok megvalósítását segítő Projekt-előkészítési Alapot (PEA) működteti. Ezeknek a feladatoknak az ellátására a Széchenyi Programiroda külön irodát is nyitott, közreműködői, koordinációs munkája a GINOP, EFOP, KEHOP, TOP, MAHOP, VP egyes kiírásait és hazai támogatású projekteket egyaránt érint. A PEA támogatásokat illetően társaságunk tevékenysége többek között a tájékoztatásra, a szakmai segítségnyújtásra, a támogatási kérelmek előkészítésére, befogadására és ellenőrzésére, a támogatási döntés előkészítésére, a szerződéskötésre és a támogatás kiutalására egyaránt kiterjed.

A Programiroda koordinációjával számos, hosszú távon fenntartható, mozaikszerű, mégis egymást erősítő projekt valósulhat meg. Az olyan beruházások, mint amilyen például a környékbeli református templomok felújítása, a térség kulturális örökségének megmentését szolgálják. A különböző foglalkoztatási, képzési és mentor programok segítik a rászorulók felzárkóztatását. Az egyes vízgazdálkodási, kertészeti, halászati és agrár-logisztikai fejlesztések pedig a tradicionális tájgazdálkodás visszaállítására hatnak támogatóan. 

 

  1. KRAFT Nemzeti Program

 

Pannónia az időszámításunk előtti évtizedektől az 5. századig az Európa civilizáció és kultúra mai arcát meghatározó Római Birodalom fontos régiója volt. Pannónia kiemelkedő teljesítményt mutatott a mezőgazdaság és az állattenyésztés terén, és híres volt agrártermékeinek kereskedelméről. Jelentőségét azonban mégsem ez, hanem – a borostyán út védelme miatt –hadászati szempontból vett stratégiai elhelyezkedése, központi szerepe adta.

Más értelemben ugyan, de a Nyugat-Pannon régió a mai napig stratégiai jelentőséggel bír, és jelenleg is híd szerepet tölt be a határon átívelő fejlesztések, kezdeményezések összekapcsolásában. Fekvése miatt összekötő kapocs Horvátország, Szlovénia, Ausztria és Szlovákia között.

A KRAFT nemzeti program a Nyugat-Pannon régió fejlesztéseit hangolja össze. Célja újszerű, magas hozzáadott értékű, tudásalapú kezdeményezések elindítása és azok helyi adottságokhoz, igényekhez, valamint hagyományos, közösségi célú beruházásokhoz történő társítása.

A KRAFT 2014-ben indult, és elsősorban Kőszeg Város Önkormányzata, a Pannon Egyetem és a Felsőfokú Tanulmányok Intézete együttműködésén alapult, a programhoz ugyanakkor újabb és újabb partnerek csatlakozhatnak. A KRAFT 2020 végéig több fázisban valósul meg hazai és uniós forrásokból.

A KRAFT-nak köszönhetően többek között megújulhat Kőszegen a Művészetek Háza, a Festetics Palota, a Bálház, a Bencés Rendház, a Sgraffitos Ház. Újrahasznosítják a MÁV internátust. Óvoda-, bölcsőde, közösségi közlekedési, útfelújítási, energiahatékonysági, erdei-közjóléti, kutatásfejlesztési-oktatási és turisztikai beruházások és fejlesztések indultak vagy indulnak el a programnak köszönhetően.

A Széchenyi Programiroda a nemzeti programban 2016 óta projektszintű programkoordinációt végez, valamint a Programalapon keresztül támogatást nyújt a fejlesztési elképzelések előkészítési faladatainak finanszírozásában. Büszkék vagyunk arra, hogy munkánkkal hozzájárulhatunk Nyugat-Pannónia érétkeinek megőrzéséhez, gazdagításához.

 

 

ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001 projekt címe: Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése

 

A BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program előkészítéséről szóló 1981/2013. (XII. 29.) Korm. határozat értelmében kiemelt cél a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kulturtáj UNESCO világörökségi helyszín természeti, társadalmi, gazdasági és kulturális környezetének az ökológiai egyensúly fenntartásával történő komplex fejlesztése, a hosszú távú térségfejlesztés feltételeinek megteremtése.

Az ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001 „Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése” című projekt az Észak-Magyarországi Operatív Program támogatásából valósította meg a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. mint Konzorciumvezető és a Borvidék 27 településének Önkormányzata a 2,3 milliárd forint fejlesztési beruházás keretében. A projekt jelenleg fenntartási időszakban van, a fenntartási időszak vége 2022.05.24.

A projekt átfogó célja a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék, mint UNESCO világörökségi helyszín természeti, társadalmi, gazdasági és kulturális környezetének az ökológiai egyensúly fenntartásával történő komplex fejlesztése. A térség hagyományain alapuló, a világörökségi helyszín kulturális infrastruktúráját hasznosító fejlesztések, kulturális, vallási, művészeti rendezvények és a hozzájuk szorosan kapcsolódó turisztikai szolgáltatások valósultak meg. Részletes információk a http://tokajhegyaljafejlesztese.hu/ oldalon olvashatóak.

 

 

Világörökség részét képező Tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztése

Az évszázadok óta ismert borainak köszönhetően – a főváros és a Balaton mellett – a Tokaj-hegyaljai borvidék Magyarország nemzetközileg is ismert és elismert földrajzi területei közé tartozik. A térség nekünk, magyaroknak is fontos helyet foglal el a szívünkben.

Ezt tartotta szem előtt a Kormány is, amikor néhány éve a térség célzott fejlesztése mellett döntött. A 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1493/2016. (IX.15.) Kormányhatározattal a Kormány a Világörökség részét képező tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztése érdekében egymilliárd forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 27. Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása jogcímcsoport (ÁHT: 345340) javára.

Az SZPI szakmai feladatai a szerződéskötéshez és kifizetésekhez kapcsolódtak, míg a lebonyolítással kapcsolatos feladatokat ettől élesen lehatárolva a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács munkaszervezetével, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Felelős Nonprofit Kft. szakmai támogatásával valósította meg.

A 2016. december végén benyújtott projektötletek alapján 2017. márciusában elkezdődött a részletes szakmai tartalmak kidolgozása, majd a pályázatok megvalósítása. A nyertes projektek tekintetében a fizikai zárás 2018.08.31-vel minden önkormányzat esetében megtörtént.

 

A program során az alábbi fejlesztések valósultak meg 26 önkormányzat tekintetében:

 

Abaújszántó

Fő utca részleges rekonstrukciója

A projekt megvalósítási területe a főutcának a Római Katolikus templom és a Jászay tér közötti szakaszának páratlan oldala. Ezen az oldalon található a település közintézményeinek jelentős része. A projekt részeként ezen a szakaszon parkolók létesülnek, megújul a járda és az utcai zöldsáv, továbbá utcabútorok kerülnek kihelyezésre. A projekt jelentősége, hogy a város két központi része ezzel összekapcsolódik.

Bekecs

Központi konyha felújítása, polgármesteri hivatal tető rekonstrukciója, polgármesteri hivatal előtérének és környezetének átalakítása, felújítása

Bekecs község központi konyhája és étterme a község közétkeztetésnek gerince.  Ellátja az Általános Iskola tanulóit, a szociális étkezőket, valamint vendégebédet is szolgáltat. Az épület régi, amelyet több mint 25 éve alakítottak át a feladatnak megfelelően. Bekecs község központi részén található a Polgármesteri Hivatal. Az épületet az önkormányzat saját erejéből folyamatosan javítja, karbantartja. A tetőszerkezet megújítására azonban külső forrás bevonása szükséges, hogy meg tudják szüntetni a rendszeres, nagyobb esők után fellépő nehézségeket. A fejlesztésnek része a Polgármesteri Hivatal előterének és környezetének átalakítása és felújítása, a lépcsők, az akadálymentesítő rámpák csúszásgátló burkolattal történő ellátása, illetve szükséges további parkolót kialakítása tervezett, kulturált közösségi térrel, ezzel is szolgálva a lakosság részéről folyamatosan, jogosan megfogalmazandó egyre nagyobb közigényeket.

Bodrogkeresztúr

Rákóczi ház rekonstrukciója

Az igényelt forrás az épület teljes felújításának első ütemére elegendő, mely a homlokzati és tetőfedési rekonstrukciót foglalja magában.

Bodrogkisfalud

Belterületi út fejlesztése

A fejlesztés magában foglalja a 1350 fm hosszú, 3-3,5 méter széles belterületi út teljes felújítását.

Bodrogolaszi

Gasztroudvar kialakítása

Gasztronómiai épület kivitelezése tekintetében egy gasztronómiai célokat szolgáló, lábakon álló kerti pavilon létesítésére kerül sor, mely különböző kerti építménynek számító, hagyományos népi módszereket használó funkcióval (kemence, lekvárfőző, füstölő, gyümölcsaszaló) épül meg. Az épületen kívül egy szabadtéri tűzhely kerül kialakításra.

Erdőbénye

Belterületi út fejlesztése

A fejlesztés keretében négy belterületi út (Serház utca, Honvéd utca, Vörösmarty utca, Nefelejcs utca) felújítására kerül sor javítva a településen belüli közlekedési feltételeket.

Erdőhorváti

Belterületi út fejlesztése

A fejlesztés magában foglalja a rossz állapotban lévő utcák (Kossuth, Temető és Petőfi utcák) újraaszfaltozását bitumen felhasználásával, illetve 1512 m út esetében útalap készítéssel és padka építéssel.

Golop

Belterületi út fejlesztése

Kossuth tér, Rákóczi út, Ady E. út. A fejlesztés különösen indokolt, mivel az utak a település turisták által leginkább látogatott részein (Új Vay kastély) találhatók, továbbá legalább ilyen fontos az érintett útszakaszok közlekedésbiztonsági szempontból történő helyreállítása.

Hercegkút

Kőporosi pincesorok helyreállítása II. ütem.

A hóolvadás és nagyobb csapadék hatására sorozatos káresemények következtek be a pincesoron, amelyek részben süllyedést, részben a közterületeket károsító pincefelszakadást és részben a bejárati homlokzatok kibillenését okozták. A pincék további süllyedése, felszakadása, a bejárati homlokzatok kibillenése veszélyeztetheti a jelentős potenciállal rendelkező bortermeléssel és borturizmussal összefüggő tevékenységeket, mely a károk helyreállítását és további károsodások megelőzését teszi szükségessé.
A hatékony veszélyelhárítási munkálatok a pincék részbeni feltárását, a közutak, közterületek helyreállítását foglalják magukba.

Legyesbénye

Belterületi út fejlesztése és parkoló kialakítása

A fejlesztés során a Monoki út nem aszfaltozott része aszfaltburkolatot kap.
A felújítani tervezett útszakasz körbe veszi a közelmúltban megvalósult látvány parkot. Az út mellett, a park nyugati oldalán található murvás parkoló, szintén aszfalt burkolatot kap.

Mád

Köztér rekonstrukció

A köztér rekonstrukció tartalmazza a főtér rendezvények megtartására alkalmasabb kialakítását, melynek része a világháborús emlékmű átalakítása is. A tér súlypontjában zenepavilon építése tervezett. A műtárgy áthelyezésére kerül sor a tér délnyugati sarkába, ahol térfal-képző elemként újra alkotásra kerül. A beruházás keretében egy szökőkút-vízszobor építésére, valamint a közterületek zöldítésére is sor kerül.

Makkoshotyka

Turisztikai szálláshely- és sportcélokat szolgáló épület építése

A fejlesztés során többfunkciós, vendégek elhelyezésére is alkalmas épület építésére kerül sor, vizesblokk, illetve sport és kulturális rendezvényekhez öltözőnek, egyéb esetekben szálláshelyeknek is alkalmas helységek kialakításával.

Mezőzombor

Színpad felújítása

A projekt magában foglalja a Béke tér szabadtéri színpadának fedését acél rácsos tartókból és ragasztott fa szerkezetből, valamint a színpad mögé létesítendő raktárak létesítését és a színpad padozatának megemelését a rendezvénytér minőségi fejlesztése érdekében.

Monok

Elhagyott ingatlanok vásárlása a Művésztelep céljaira

A település kulturális értékeinek ápolása, a művészi célú helyi, civil közösségek fejlesztése, aktivitásuk ösztönzése érdekében a település főutcáján lévő elhagyott lakóingatlanok megvásárlásával művésztelep kialakítása a társadalmi megújulás érdekében.

Olaszliszka

Szálláshely fejlesztés, ingatlanvásárlás

A település turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése keretében az Esze T. u. 11., 902.Hrsz-u ingatlan megvásárlása, külső és belső felújítását követő turisztikai szálláshelyként történő hasznosítása tervezett. Továbbá a fejlesztés tartalmazza az ingatlan kertjének területén kempingezés céljára sátorozó helyek vizesblokkal történő kialakítását, a szomszéd telken lévő zarándokházhoz történő átjárás biztosítását is.

Rátka

Rátka település központjának rekonstrukciója, emlékpark kialakítása

A fejlesztés tartalmazza a település központjának rekonstrukcióját, mely magában foglalja a szabadtéri színpad tetőszerkezet építését, aljzatbetonozását és burkolását, világításának kialakítását. Továbbá a rendezvények infrastrukturális hátterének biztosítását, a parkoló, járda és védőkorlát létesítését, utcabútorok beszerzését, a parkosítást, fásítást.
Az beruházás további elemét képezi az emlékmű, emlékpark építése a szükséges közművek, infrastruktúrák kialakításával, parkosítással.                                                                                            

Sárospatak

Belterületi utak burkolatának felújítása, korszerűsítése, környezetük rendezése

Vörössipkások útja (2349. hrsz.), Szeles utca (1356. hrsz.), Simándi István utca (1397. hrsz.), Bocskai István utca (1952., 2071. hrsz.), Szemere Bertalan utca (483. hrsz.)

Sátoraljaújhely

Városi közösségi terek fejlesztése „Sátoraljaújhely 9 játszóterének megújítására

A fejlesztés magában foglalja Sátoraljaújhely 9 játszóterének megújítását, a kor követelményeinek megfelelő minőségi fejlesztését.

Szegi

Szálláshely felújítása

A megvalósítandó felújítás célja a versenyképes turisztikai szolgáltatás létrehozása, attrakciók kialakítása a meglévő férőhelyek fejlesztésével.

Szegilong

Látványhúsfeldolgozó hitelkiváltása, napelem park bővítés, kerítés kialakítása, trichinella labor létesítése.

A fejlesztés részben magában foglalja a Tokajban létesülő húsüzem kapcsán a telekvásárláshoz felvett 9 millió Ft tőke tartozású hitel visszafizetését, illetve az ingatlan napelem parkjának bővítését, kerítés és kapu kialakítását, kiépítését. Továbbá a munkahelyteremtő beruházáshoz szükséges trichinella labor létesítését

Szerencs

Belterületi út fejlesztése

A fejlesztés keretében a Kossuth Lajos és Fürst Sándor utcák felújítására kerül sor a szükséges engedélyes és kiviteli tervek készítésével és megvalósításával.

Tállya

Önkormányzati vendégház kialakítása Tállyán

A fejlesztés keretében az önkormányzati tulajdonú vendégház korszerűsítése valósul meg a település szállásférőhelyeinek minőségi fejlesztése érdekében. Az épületben összesen 8 szoba és 16 vendégágy található. A falak glettelése, festése, illetve a tetőtér esetében a lambéria burkolat felújítása, a cserépfedés cseréje, a külső homlokzat vakolása, továbbá néhány homlokzati nyílászáró cseréje is tervezett. A beruházás magában foglalja továbbá az épület villamos hálózatának és gépészeti rendszerének korszerűsítését és bővítését. Az udvaron meglévő külső medence újrafóliázása, illetve fedése, továbbá kerítésfelújítás is tervezett.

Tarcal

Rákóczi utca légkábel kiváltás, 626. hrsz.-ú parkoló szilárd burkolattal történő ellátása

A fejlesztés keretében a Rákóczi utca légkábelének föld alá helyezése, valamint az Áldó Krisztus szobor környezetfejlesztése keretében a parkoló térburkolattal történő ellátása, utcabútor beszerzése és elhelyezése tervezett.

Tokaj

Borvidéki emlékpark kialakítása I. ütem

A projekt egyik részében kialakításra kerülne a Borvidéki emlékpark a tokaji Kulturális és Konferencia Központ és Szoborpark udvarán. A projekt célja az épületek körüli terek térburkolatainak és zöldfelületeinek rendezése az együttes méltó környezetének megteremtéséhez. A térburkolat gyalogos forgalom számára készül. A projekt másik részében kialakításra kerülne az épületekhez kapcsolódó parkoló.

Tolcsva

Borászati Kultúra Háza tetőszerkezetének felújítása és prések háza kialakítása

A projekt keretében részlegesen helyreállításra kerül a Bormúzeum tetőzete, beszerzésre kerülnek az épület gépészeti berendezései, bútorok, illetve az ingatlan megvásárlásra kerül. . Az ingatlanban kialakításra kerül a Prések Háza című állandó kiállítás és rendezvényhelyszín.

Vámosújfalu

Borkápolna és rendezvény udvar

A település a Borkápolna jelenleg romos állapotban lévő épületének felújítását tervezi a teljes borvidékre jellemző állandó kiállítás elhelyezésének céljából, helyi termelők borainak bemutatásával.

 

Az SZPI szakmai megvalósítóként konzekvensen törekedett arra, hogy a pályázatot megvalósító Kedvezményezettek számára gördülékenyen tudja biztosítani mind a támogatási szerződésekkel és azok módosításaival kapcsolatos feladatellátásból adódó jogi hátteret, emellett a program megvalósulása során folyamatos szakmai támogatásban részesítette az önkormányzatokat.

A fel nem használt és így visszafizetendő támogatás alacsony összege részben azzal is magyarázható, hogy a SZPI a Kedvezményezettek érdekeit is szem előtt tartva állandó kommunikációs és konzultációs lehetőséget biztosítva elősegítette a pályázatokkal kapcsolatos módosítások olyan irányú kidolgozását és megfogalmazását, mely a minél hatékonyabb forráslehívást segítette elő.

A Tokaj-Hegyalja, egy olyan földrajzilag is jól lehatárolható terület, mely nem csupán a borhoz köthető, hanem ahol az épített örökség egyedisége (világörökségi pincesorok, kastélyok, várak, múzeumok), a vízi- és aktív turizmus adta lehetőségek, valamint, a zarándokturizmus jelentősége is kiemelkedő. Szakmai megvalósítóként a fenti fejlesztések realizálás által a Széchenyi Programiroda szakmai munkájával is hozzá tudott járulni ahhoz, hogy a térség még meghatározóbb szereplője legyen a turisztikai szegmensnek.

 

Baross Gábor Terv Felvidéki Gazdaságélénkítő Program

 

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. a Magyar Kormány 1466/2017. (VII.25.) számú, a felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatásáról szóló határozata alapján felvidéki gazdálkodóknak és gazdasági szervezeteknek, magánszemélyeknek biztosított pályázati lehetőséget. A felhívások két célterület tekintetében kerültek meghirdetésre, egyrészt egyéni vállalkozók, valamint mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek támogatására, másrészt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző őstermelők, egyéni vállalkozók, és vállalkozások támogatására. Szervezetünk a teljes pályáztatási életút tekintetében ellátta a lebonyolítói feladatokat: felhívások megjelentetése a benyújtott támogatási kérelmek feldolgozása, értékelések koordinálása, döntések kihirdetése, szerződések megkötése, módosítása, kifizetési kérelmek feldolgozása, kifizetések lebonyolítása. A felhívásokkal és döntésekkel kapcsolatban részletesen a https://baross-web.szpi.hu/ oldalon tájékozódhat.

A program 2018. szeptember 30.-án lezárásra került. A program lebonyolítása során számtalan pozitív visszajelzést kaptunk, melyben a pályázók hálájukat fejezték ki a Magyar Kormány támogatása iránt. Úgy gondoljuk, hogy a pályázat nemcsak anyagi támogatást nyújtott külhoni honfitársainknak, de az anyaországhoz való kötődést is elősegítette, többen kifejtették, hogy úgy érezték, ők is fontosak Magyarország kormánya számára.