Nemzetközi Terület

A Nemzetközi Igazgatóság, illetve a Társaság keretében működő Közös (Technikai) Titkárságok a Széchenyi Programiroda nemzetközi programokkal kapcsolatos feladatainak ellátását biztosítják. Tevékenységük döntő részét az ún. INTERREG programok, azaz az Európai Területi Együttműködési Programok, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz programok tervezésével, koordinációjával, végrehajtásával, menedzsmentjével és hitelesítésével kapcsolatban a Társaság hatáskörébe tartozó feladatok ellátása jelenti.

Közös (Technikai) Titkárságok

Jelenleg összesen hat INTERREG program – külföldi munkatársakat is foglalkoztató – Közös (Technikai) Titkársága működik a Társaság keretében. A Közös (Technikai) Titkárságok biztosítják a programok folyamatos működését a tervezési fázistól a pályáztatáson és végrehajtáson át egészen a programzárásig. Előkészítik és koordinálják a pályázati kiírásokat, a végrehajtási fázisban pedig működtetik a támogatásban részesülő projektek jelentéstételi rendszerét. A pályázók és a kedvezményezettek minél szélesebb körű és hatékony tájékoztatása érdekében a Közös (Technikai) Titkárságok gondoskodnak a programszintű honlapok naprakész működtetéséről, hírleveleket, kiadványokat készítenek, továbbá partnerkereső fórumokat, szakmai konferenciákat, információs napokat, Vezető Kedvezményezett és egyéb szemináriumokat szerveznek.

Kapcsolódó nemzeti feladatok ellátása

A 2014-2020-as programozási időszakban a Nemzetközi Igazgatóság 11 nemzetközi programban (határ menti, transznacionális és interregionális programok) látja el a hitelesítési és a kapcsolódó egyéb nemzeti szintű feladatokat a vonatkozó jogszabályokkal összhangban. A hitelesítési tevékenység magában foglalja a területi együttműködési programokban résztvevő hazai partnerek jelentéseinek ellenőrzését, a helyszíni ellenőrzéseket, valamint a hitelesítési nyilatkozatok elkészítését. A költséghitelesítési feladatok mellett ide tartozik a hazai társfinanszírozási szerződések előkészítése és megkötése a magyar kedvezményezettekkel, továbbá az Uniós források megelőlegezésére vonatkozó szerződések előkészítése és megkötése is.

Horizontális menedzsment feladatok

A Nemzetközi Igazgatóság keretein belül ún. horizontális menedzsment egységek biztosítják az egyes programok IT rendszereinek (IMIR rendszerek) zavartalan működtetését, illetve a programok végrehajtását támogató szabályozási és kifizetési feladatok ellátását. Az IMIR rendszerek keretében zajlik a programokhoz kötődő egyes végrehajtási, monitoring és pénzügyi folyamatok lebonyolítása. Az IMIR rendszerek elektronikus online felületein keresztül nyújtják be nemzetközi szinten a pályázók pályázataikat, a vezető kedvezményezettek a projektszintű jelentéseiket, illetve nemzeti szinten pedig a partnerek a projektpartneri elszámolásokat.

A Nemzetközi Igazgatóság ellátja továbbá az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Programban a Regionális Koordinátori feladatokat, az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Programban az Információs Pont feladatokat, továbbá az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program négy Információs Pontjának működtetését.

Egyéb nemzetközi feladatok

A fentieken túl a Nemzetközi Igazgatóság ellátja az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program közreműködő szervezeti feladatait.