Tevékenységeink

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Széchenyi Programiroda, SZPI) 2011-es megalapítása óta egyre bővülő portfólióval látja el közfeladatait, és teljesíti a magyar fejlesztéspolitikai intézményrendszer egyes nemzetközi kötelezettségeit. Sokrétű tevékenységeinket az alábbi oldalon röviden összefoglaljuk.

Társaságunk folyamatosan bővülő tevékenységi köréről a legátfogóbb áttekintést a Széchenyi Programiroda három üzletágának megismerése adhatja.

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft., valamint az általa működtetett irodahálózat számára az Alapító Magyar Állam adott elsődleges feladat az európai uniós forrásokra pályázók, valamint ezen források kedvezményezettjeinek helyben történő támogatása, segítése a projektek tervezése és végrehajtása során. Ezt a feladatot – a Magyarország területén megvalósított európai uniós programok vonatkozásában – az SZPI Nemzeti Programok Igazgatósága (NPI) látja el, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program, KÖFOP-3.3.3-2016-15-00001 számú projektjének finanszírozásának segítségével. Országos irodahálózatunk szakértő munkatársai magas szintű, térítésmentes, hiteles információkat nyújtanak az érdeklődőknek, pályázóknak, valamint helyi elérhetőségük által hozzájárulnak ahhoz, hogy a fejlesztéspolitikai források elérjék a leginkább fejlesztendő térségeket. Célzott információs fórumainkon, személyes tanácsadás formájában, valamint a bővülő projekt-felügyeleti és –mentori tevékenységeink által megbízható partnerei vagyunk az egyéni, vállalati, valamint a közszférába tartozó szervezeteknek.

Az NPI munkatársai az utóbbi években további kivételes szakmai kihívást jelentő feladatokat láttak el az alábbi programok kapcsán:

  1. GINOP-5.1.9-17-2017-0009 projekt címe: Vállalkozz Velünk! Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése a Közép-Dunántúli régióban
  2. Mura Nemzeti Program
  3. Ős-Dráva Nemzeti Program
  4. KRAFT Nemzeti Program
  5. GINOP-5.2.2-14-2015-00027 projekt címe: „Vállalkozz Magyarország” Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Alföld régióban
  6. GINOP-5.2.2-14-2015-00028 projekt címe :”Vállalkozz Magyarország” Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Dunántúl régióban
  7. ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001 projekt címe: Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése
  8. Világörökség részét képező Tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztése
  9. Baross Gábor Terv Felvidéki Gazdaságélénkítő Program

 

További információkért keresse fel a Nemzeti Programok Igazgatóság  vonatkozó oldalát.

 

A Széchenyi Programiroda Nemzetközi Területe, azaz a Nemzetközi Igazgatóság, illetve a Társaság keretében működő Közös Titkárságok/Közös Technikai Titkárság a Széchenyi Programiroda nemzetközi programokkal kapcsolatos feladatainak ellátását biztosítják. Tevékenységük döntő részét az ún. INTERREG programok, azaz az Európai Területi Együttműködési Programok, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz programok tervezésével, koordinációjával, végrehajtásával, menedzsmentjével és hitelesítésével kapcsolatban a Társaság hatáskörébe tartozó feladatok ellátása jelenti.

További információkért keresse fel a Nemzetközi Terület vonatkozó oldalát.

 

A Széchenyi Programiroda szervezetén belül működik a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Állandó Titkársága, valamint a területi felelősi rendszer, amely megyei szintű képviseletet biztosítva koordinációs, szervező, szakértői tevékenységet lát el a Vidékfejlesztési Program célkitűzéseivel összhangban. Ennek során kapcsolatot tart és együttműködik a vidékfejlesztés intézményrendszeri és pályázói, kedvezményezett szereplőivel.

Az MNVH célja a vidékfejlesztésben érintett kormányzati, önkormányzati és társadalmi szervezetek, szakmai testületek, gazdálkodó tevékenységet végző szervezetek információs és együttműködési hálózatba szervezése, és tevékenységük összehangolása a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása érdekében, továbbá az MNVH szolgáltatásainak széles körben történő hozzáférhetővé tétele.

További információkért keresse fel a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat vonatkozó oldalát.